I god tid inden opstart af pasningen, udfyldes en pasningsaftale. Og forældre søger kommunen om tilskud elektronisk.   Typisk tager en godkendelse fra kommunen 6 uger. 

I kan godt blive skrevet op på venteliste, og man kan let gå fra kommunel institution til Rønnebæk privat pasningsordning.